Otevírací doba: KVĚ, ČVN: Út-Ne 9-17h, ČVC, SRP: Po-Ne 9-17h, ZÁŘ: So-Ne 9-17h

Pro školy

Programy pro školy

Pro školy

pro školy Vzdělávací programy

NIKDO NEMÁ PRÁVO ZAPOMENOUT!

Projekt pro interaktivní výuku novodobých dějin našeho státu určený pro základní, střední školy a odborná učiliště

Nemáte dostatek pomůcek pro výuku období let 1918 – 1845 v Československu? Chcete žáky seznámit s vývojem událostí v tomto období netradiční zábavnou formou? Chcete, aby vaši žáci prožili nevšední zážitky? Nechcete nic organizovat? Přijeďte k nám do Muzea na demarkační linii v Rokycanech.

Společnost rychle zapomíná na pohnuté momenty naší historie. Na okamžiky, které formovaly naši společnost, naše současné životy. Pro nedostatek informací se pak stává (zejména mladá nastupující generace) snadno ovlivnitelná různými formami neonacistických a extremistických hnutí.

Naší prioritní snahou je prostřednictvím multimediálních expozic, diorám a trojrozměrných exponátů ukázat obrovské odhodlání občanů tzv. „První republiky“ bránit svoji vlast před nacistickým agresorem výstavbou obranného systému republiky v roce 1938. Ve vnitřních expozicích pak seznámení s faktografickými a kartografickými skutečnostmi vzniku předválečné republiky, výstavby, mobilizace, následné postoupení pohraničí a vývoje událostí v okupovaném Československu až do roku 1945. Samostatnou kapitolu pak tvoří expozice holocaustu a II. odboje na Rokycansku a Naučná stezka československého stálého opevnění a „Železné opony“.

Pro žáky byl sestaven projekt „Nikdo nemá právo zapomenout!“, při němž jsou v rámci výuky ve škole žáci seznámeni základními historickými fakty z období let 1930 – 1945 v Československu formou dokumentu na DVD nosiči, který poskytujeme zdarma všem základním a středním školám v Plzeňském kraji (na vyžádání pak školám ve všech ostatních krajích). (Tato část projektu je podporována Krajským úřadem Plzeňského kraje odborem školství a mládeže v rámci programu „Výchova k toleranci“.)

Druhou částí projektu je pak výuka v areálu muzea, kde jsou pro žáky připraveny interaktivní prohlídky s průvodci a pracovními listy. Naši školení průvodci seznamují prostřednictvím trojrozměrných exponátů, diorám a multimediálních expozic skupinu s probíranou látkou. Průvodce zprostředkovává výklad vždy přizpůsobený věku a historickým znalostem žáků a to co nejatraktivnější formou.

Po ukončení výkladu žáci obdrží propisovací tužky, pracovní listy na klipových deskách (odstupňované dle věkových kategorií) a samostatnou prací pak dohledávají a doplňují jednotlivé úkoly do listů.

Pro pedagogický doprovod je připraveno drobné občerstvení.

Vstupné

Děti do 6 let

zdarma

Žáci a studenti

120,00 Kč

Mateřské školy a základní školy 1. třída bez výukového programu

50,00 Kč

Služby průvodce, pracovní listy

zdarma

Pedagogický doprovod

zdarma

Info k programům

Služby průvodce a doprovodný program jsou poskytovány zdarma. Žáci platí pouze vstupné. Výjimkou jsou objednané služby občerstvení, které je domlouváno na základě individuální dohody mezi školou a muzeem.

Všechny balíčky je nutné vždy objednat alespoň 14 dní předem: radka.vavrova@email.cz, mob. 736 119 461, nebo také
kochf@volny.cz
, mob. 603 528 875 !!