Otevírací doba: od 1.5. do 31.8. vždy 9 - 17 hod

Budování naučné stezky

Budování naučné stezky

Naučná stezka čs. stálého opevnění a obrany „Železné opony“
Celým areálem vojenského muzea vede naučná stezka čs. stálého opevnění, kdy z pohraničních oblastí byly převezeny jednotlivé pevnostní objekty tzv. lehkého opevnění a zakomponovány do terénu tak, jak sloužily v letech 1936 -1938. Přímo ve vnitřní expozici byla také postavena přesná replika lehkého objektu vz. 37B, která je plně vybavena předválečnou výzbrojí. Do všech objektů mohou návštěvníci volně vstupovat.