logo O NÁS PROVOZNÍ DOBA A VSTUPNÉ KUDY K NÁM VIDEOPOZVÁNKA TECHNIKA MUZEA VE FILMECH AKCE 2016 FOTOGALERIE NAPSALI O NÁS UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY MUZEUM DĚKUJE AKTUALITY BAHNA 2016 VÝSTAVA K 70. VÝROČÍ
logo

Muzeum na demarkační linii
Šťáhlavská 1284
337 01 Rokycany

Objednávky prohlídek a akcí:
Ing. Vávrová Radka
tel:736 119 461
e-mail: radka.vavrova@email.cz

Ředitel muzea:
František Koch
tel:603 528 875
e-mail: kochf@volny.cz

| vojenské Muzeum na demarkační linii v Rokycanech | Rokycany | Muzeum Rokycany | | vojenské Muzeum na demarkační linii v Rokycanech | Rokycany | Muzeum Rokycany | | vojenské Muzeum na demarkační linii v Rokycanech | Rokycany | Muzeum Rokycany | | vojenské Muzeum na demarkační linii v Rokycanech | Rokycany | Muzeum Rokycany |
Photo

POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

Od 1.7.2017 do 31.7.2017 bude v Muzeu na demarkační linii v Rokycanech otevřena volně přístupná výstava ZBOROV

Výstava popisuje toto první významné vystoupení našich legionářů v bojích I. světové války. Výstava prostřednictvím doprovodných textů popisuje nejen samotný průběh bojů a jeho jednotlivé příslušníky, ale seznamuje i s významem této bitvy pro Československý stát. Výstavu dokreslují trojrozměrné exponáty (figurína v dobové uniformě, dobové dělo a zejména replika obrněného automobilu Erhard). Finančně výstavu podpořilo ministerstvo obrany a Město Rokycany. ...více ►

Volně přístupné výstavy s trojrozměrnými exponáty

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech zve na volně přístupné výstavy s trojrozměrnými exponáty, historickou technikou a doprovodnými texty, které připravilo za finanční podpory ministerstva obrany a Města Rokycany ...více ►

UDÁLOSTI již v minulosti pořádané Vojenským muzeem:

Přímé vysílání z areálu Muzea na demarkační linii v Rokycanech

Dne 6.5.2017 od 14,00 hod. do 15,00 hod. bude probíhat hodinové přímé vysílání z areálu Muzea na demarkační linii v Rokycanech pořadu  Výlety s dvojkou ...více ►

Oslavy osvobození z ptačí perspektivy

Přinášíne etradiční pohled na oslavy 72. výročí konce 2. světové války v Muzeu na demarkační linii v Rokycanech z ptačí perspektivy. ...více ►

Přímé vysílání z areálu Muzea na demarkační linii v Rokycanech

Dne 6.5.2017 od 14,00 hod. do 15,00 hod. bude probíhat hodinové přímé vysílání z areálu Muzea na demarkační linii v Rokycanech pořadu  Výlety s dvojkou ...více ►

Prvním návštěvníkem turistické sezóny 2017 byla první dáma

Dne 6.2.2017 navštívila Muzeum na demarkační linii v Rokycanech první dáma paní Ivana Zemanová. Její návštěva (i přes mrazivé počasí) byla velice příjemným setkáním. ...více ►

První výjezd zcela nového exponátu - tanku Panter

První výjezd zcela nového exponátu - repliky německého tanku Phanter, byl uskutečněn dne 22.4.2017. ...více

Oslavy 72. výročí konce 2. světové války

V letošním roce si připomene 72. výročí konce 2. světové války. V Rokycanech proběhnou oslavy tohoto významného výročí dne 7.5. – tedy v den, kdy vojáci 23. průzkumné eskadrony 16. obrněné divize USA přijeli do ulice Stodolní (dnes ulice Josefa Knihy).  ...více

Výstava bude ukončena 31.5.2017.Výstava trojrozměrných exponátů

Od 1.5.2017 bude otevřena výstava, která bude umístěna vně areálu muzea tak, aby byla volně přístupná veřejnosti. Výstava bude sestávat z trojrozměrných exponátů (dobové kolové techniky, kterou využívaly jednotlivé armády podílející se na bojích na demarkační linii, u každé armády pak bude také figurína v dobové uniformě a roll-up, který bude seznamovat prostřednictvím textů a fotografií s popisovanou armádou). ...více ►

Výstava bude ukončena 31.5.2017.
VOJENSKÉ MUZEUM NA DEMARKAČNÍ LINII V ROKYCANECH

    Muzeum na demarkační linii v Rokycanech je největší nestátní vojenské muzeum v České republice. Zakladatelem a provozovatelem je Nadace pozemního vojska AČR. Areál muzea byl slavnostně otevřen v rámci oslav Dne veteránů v Rokycanech 11.11.1997 tehdejším velitelem pozemního vojska generálem Jiřím Šedivým symbolicky v čase ukončení první světové války v 11 hodin 11 minut. Na okraji Rokycan se díky podpoře města Rokycany a velení armády podařilo získat místo v bývalých kasárnách raketového pluku přímo na na demarkační linii (tzv. demarkační čára).

    Muzeum je zaměřeno na vozidla a bojovou techniku, výzbroj a výstroj ČR armády do roku 1938, protihitlerovské koalice a německé branné moci v posledních dnech II. světové války na demarkační linii doplněné výzbrojí a výstrojí ČSLA.

Venkovní expozice
Ve venkovních expozicích je umístěno více než 150 ks vojenské techniky, většinou plně pojízdné. Samostatnými expozicemi jsou expozice automobilní techniky z období II. světové války a poválečné výzbroje ČSLA, ženijní a spojovací technika, dále rozsáhlé expozice obrněných transportérů, tanků a dělostřelectva.
Součástí venkovních expozic je Naučná stezka československého stálého opevnění a „Železné opony“, která prochází celým areálem muzea a seznamuje s jednotlivými typy předválečného a poválečného opevnění, které byly do muzea převezeny z pohraničí. Součástí naučné stezky je také replika lehkého objektu vz. 36, která byla v měřítku 1: postavena v budově vnitřních expozic. Replika je kompletně vybavena, tak jak byla v roce 1938. Do všech objektů může návštěvník volně vstupovat.   ...více>>

Vnitřní expozice
Nově zrekonstruované vnitřní expozice projektu „Nikdo nemá právo zapomenout!“, které chronologicky popisují vývoj událostí v Československu od vzniku republiky až do roku 1945, byly slavnostně otevřeny 7.5.2011 za účasti vnuka generála Pattona. Návštěvník je v deseti expozicích seznámen se vznikem republiky, přípravou republiky na obranu před hrozícím nacistickým agresorem zejména budováním československého stálého opevnění. Pro názornost je součástí těchto výstavních prostor dioráma a replika lehkého objektu ŘOP vz. 36. Další výstavní prostory popisují události v letech 1938 a 1939 v Československu. Vzhledem k naší jedinečné poloze ve městě, kudy procházela demarkační linie, je věnována vždy samostatná expozice jednotlivým armádám, které se podílely na bojích konce II. světové války na této čáře dotyku. Závěr vnitřních expozic popisuje právě tuto linii a zejména ukazuje prostřednictvím expozice holocaustu a II. odboje na Rokycansku důsledky této ničivé doby. Expozice jsou obohaceny o trojrozměrné exponáty a LCD obrazovky, kde mohou návštěvníci shlédnout dobové dokumenty.    ...více>>

Projekt „Nikdo nemá právo zapomenout!“
Projekt „Nikdo nemá právo zapomenout!“ je unikátním zpracováním období let 1930 - 1945 v Československu prostřednictvím multimediálních expozic, dioráma a trojrozměrných exponátů. Autoři jej věnovali památce všech vojáků, kteří museli opustit své objekty a zbraně bez jediného výstřelu a následnému utrpení českého národa v období 2. světové války. Kladou si za cíl seznámit návštěvníky ( a zejména školní mládež v současné době vzrůstajících neonacistických hnutí) s obdobím budování obrany demokratického státu do roku 1938 a s obrovským odhodláním a úsilím „obyčejných" občanů tehdejší republiky bránit svoji vlast před nacistickým agresorem. Projekt představuje faktografické a kartografické skutečnosti tzv. první republiky, mobilizaci a následné zabrání pohraničí nacistickým Německem a v neposlední řadě také generály naší armády a jejich válečnými a poválečnými osudy. Zvláštní multimediální expozice seznamuje návštěvníky s holocaustem a s tzv. druhým odbojem na rokycansku jako důsledky této ničivé doby. Samostatné expozice jsou věnovány jednotlivým armádám podílejícím se na bojích na demarkační linii a také osudu Jiřího Tolara Potůčka, občana z nedaleké obce Břasy, který jako člen výsadku Silver A, zasloužil o navázání spojení okupované vlasti s exilovou vládou prostřednictvím vysílačky Libuše.
Projekt nechává návštěvníka nahlédnout a vstoupit do jednotlivých originálních objektů válečného opevnění, které byly do areálu muzea přesunuty z pohraničí nebo do jejich replik které byly vybudovány zde, přímo na místě. Návštěvník se proto může vžít do role obránce vlasti tak, jak tuto dobu prožívali naši předci.
Pro návštěvníky je také zdarma k dispozici počítač s databází válečných hrobů České republiky.
Pro základní a střední školy je připravena interaktivní prohlídka s průvodcem a pracovními listy.   

Muzeum na demarkační linii
Šťáhlavská 1284
337 01 Rokycany
tel:736 119 461
tel:603 528 875
e-mail: radka.vavrova@email.cz